Objednávky a informace: +420 774 727 742
Otevřeno PO - PÁ: 1000 - 2100, SO: 1100- 21neděle-zavřeno Košíkkošík je prázdný Přihlásit se Registrace

1. Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

2. Reklamace

2.1 Právo z vadného plnění

V případě, že Kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.2 Uplatnění reklamace
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 
Kupující je v případě reklamace povinen kontaktovat Provozovatele a dohodnout si způsob vrácení zboží. Zboží, které bude vracet zpět, musí být v původním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Výrobek doporučujeme přinést nas provozovnu kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.

2.3 Vyřízení reklamace
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 Zboží musí být vráceno v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem. Pokud je tomu tak, bude finanční částka za zboží vrácena v plné výši.
 
Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže v některých případech od kupní smlouvy odstoupit, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.
Vrácené zboží přineste  na adresu Provozovatele:
Pizza bistro Max
Koněvova148
130 00 Praha 3
 
Právo Provozovatele na odstoupení
Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do okamžiku převzetí zboží Kupujícím, zejména pokud dojde k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

Před odstoupením Provozovatel kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pizza Bistro Max, Koněvova 1815/148, Praha 3, 130 00, tel.: 774/727 742.